VekstProgrammet

Næringshagene i Rogaland arrangerer årlig det populære VekstProgrammet. VekstProgrammet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på videre vekst.

I programmet vil deltakerne få kunnskap innen områdene:

  • Ledelse og organisasjon, status og fremtid
  • Vekst og innovasjon, forretningsmodeller
  • Marked, styre og implementering av strategi

Oppstart av nytt program starter januar/februar 2020

Målet for programmet er at deltakerne skal utarbeide detaljerte planer med mål og handlinger for videre vekst som skal gjennomføres i perioden 2020-2022.

Gjennom hele programmet vil deltakerne jobbe med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil en forretningsutvikler fra Næringshagen bistå bedriften med utviklings- og strategiarbeidet.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere har vært svært positive. Spesielt erfaringsutvekslingen mellom deltakerne og nytteverdien av en dedikert rådgiver mellom samlingene har blitt trukket frem som verdifullt for deltakerne.

Programmet gjennomføres i et samarbeid mellom Næringshagene i Rogaland (Rogaland Ressurssenter, Suldal Vekst og Medvind Næringshage)
Bedriften betaler en egenandel.

Ved interesse kontakt Anne Kristin Helgeland, tlf. 45 61 45 65 / epost: anne.helgeland@rrs.no