Arrangement

Kompetanseheving i din bedrift; Lean, prosjektstyring og prosjekt/økonomi

Sammen med AOF forsøker vi å lage et konsept for kompetanseheving i små/mellomstore bedrifter, og gjennom ordningen «Kompetansepluss» kan vi få tilskudd til opplæringsmidler.

Kriteriene for å benytte seg av tilbudet er at det kun er ansatte som ikke har fullført høyere utdanning som kan delta, dvs at personer som har har fullført videregående opplæring og fagbrev får anledning til å delta. (Opptil, men ikke fullført bachelorgrad eller tilsvarende).

Vi har sammen med AOF lansert 3 mulige kompetansehevende kurs som vi mener er relevante for mange ulike bransjer:

– Lean og digitalisering/IT verktøy – 60 timers kurs

– Innføring i prosjekt som arbeidsmetode (inkl bruk av IT-verktøy) – 70 timers kurs
– Økonomi og prosjekt (inkl bruk av IT-verktøy) – 70 timer

 

Alle kurs er arbeidsrelaterte og praksisnære. Vi har også mulighet til å påvirke innholdet til å inkludere relevante problemstillinger som bedriften(e) har.
Se vedlegg for nærmere beskrivelse av kurs-temaene.

Dersom det er interesse for et eller flere av temaene, vil vi søke og forhåpentlig sette i gang kurs på nyåret.

Vi ber om tilbakemelding senest 15. november på hvorvidt dette er av interesse, og hvilke kurs som er aktuelle. Dersom flere av kursene er interessante, gi meg tilbakemelding om det. 
Vi trenger minimum 7 personer pr kurs for at det skal være aktuelt. (Har bedriften flere enn 7 personer dette er aktuelt for, kan det settes opp egne bedriftsinterne kurs)

Pris pr kurs ligger på mellom kr. 2.000 og 3.500 pr deltaker pr fag, avhengig av antall deltakere på kurset.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav om omstilling i arbeidslivet.

For mer informasjon om kursinnhold send epost til Anne Kristin Helgeland; anne.helgeland@rrs.no