Aktuelt

Aktuelt

Nettmøte med Næringshagen Rogaland Ressurssenter 2. april

 

Hele samfunnet er påvirket av COVID-19-krisen, og mange bedrifter står overfor svært krevende situasjoner nå. Det er mange ulike problemstillinger en må ta stilling til som f.eks klarer bedriften å betale lønn og regninger og må en permittere? Det er også stor usikkerhet rundt markedssituasjonen fremover.

Nye krisepakker fra regjeringen kommer på løpende bånd, men mange er usikre på om bedriften kan nytte seg av de ulike ordningene og hvilke kriterier som gjelder.

Torsdag 2. april arrangerer vi nettmøte med Næringshagen og vil orientere om ulike virkemidler og hjelp vi kan bistå med.

For å delta ved nettmøte vennligst meld deg på HER

Gratis rådgivning til bedrifter

Vi vet at dette vil gå over og at en normalsituasjon vil komme tilbake. Derfor er det viktig at vi bruker den tiden vi nå er inne i til å sikre at flest mulig bedrifter kommer seg igjennom denne perioden og er forberedt på tiden etter at korona-pandemien er over. Det er lurt å drøfte denne typen problemstillinger med en utenforstående som likevel har forståelse for bedriftens situasjon.

Dette kan være rådgivning og veiledning som omhandler:

 • Offentlige tiltakspakker knyttet til permisjoner, låne- og garantiordninger og tilskuddsordninger som er relevante for deg og din bedrift
 • Økonomi- og likviditetsplanlegging 
 • Å være et bindeledd mellom din bedrift og banker, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre som kan bistå i denne situasjonen
 • Tilrettelegging for kompetansehevning og utdanningsmuligheter
 • Tilrettelegging for nye innovasjonsprosjekter
 • Markedsavklaring og kommunikasjon

Er du målbedrift i Næringshagen eller ønsker du å bli det?

Du vil i så fall få tilgang til gratis rådgivning i en periode fremover. Vi vil i første omgang tilby 2-3 timer, med mulighet for mer.

I de tilfeller der det er nødvendig kan Næringshagen også vurdere om det er grunnlag for flere timer fri bistand, og tilby dette.

Du kan søke om å bli tatt opp i næringshageprogrammet HER

Arrangement

5 steg for å bli en dyktig Teams-bruker

WEBINARET ER FULLTEGNET!

 

Ønsker du og dine kolleger å utnytte tiden deres bedre?

I dette foredraget vil du lære hvordan du kan bruke verktøyet Microsoft Teams til å løse tidkrevende oppgaver raskere og enklere.

Webinaret passer for deg som vil lære de mest effektive metodene å bruke Teams på, og for ledere som ønsker å få mer igjen for investeringen i Office 365 og Teams, blant annet får du innføring i:

 • Hvordan kan du selv mestre Teams?
 • Hvordan bør Teams settes opp?
 • Her får du tips til hva du selv kan gjøre og hva din IT avdeling og kolleger bør gjøre for at du skal få mest mulig utav Microsoft Teams.
Det er Per Ove Sandhåland fra Vetige AS som er foredragsholder. (www.vetige.no)
Webinaret kjøres selvfølgelig på Microsoft Teams. Link til webinaret finner du HER:

 

Aktuelt

Koronatider – vi er her for bedriftene

 

Vi i Næringshagen ønsker å bistå bedriftene i krisen, og være en ressurs- og sparringpartner i disse urolige tider.

Vi jobber tett opp mot Siva, Næringshagene i Norge, fylkeskommunen og kommunene for å kunne støtte opp om bedrifter og næringslivet i regionen vår. Situasjonen er ny for alle, det skjer endringer hver dag, og det er stadig ny informasjon og nye tiltak for å støtte opp om næringsliv og aktiviteter.  Vi vil følge med for å tilgjengeliggjøre virkemidler som skal få næringslivet gjennom denne krevende perioden, og vil forsøke å veilede og bistå så godt det lar seg gjøre.

Vi har som mange andre hjemmekontor inntil videre, men vil være tilgjengelig som samtalepartner på telefon og videokonferanse fremover, så ta kontakt ved behov eller andre tiltak vi kan bistå bedrifter med. 

Kontaktinfo:

Bjørn O Madsen: Tlf. 970 40 012, epost: madsen@rrs.no

Jan Thore Lippestad: Tlf: 975 69 747, epost: lippestad@rrs.no

Anne Kristin Helgeland: Tlf: 456 14 565, epost: anne.helgeland@rrs.no

 

Under har vi satt opp en oversikt over kilder til informasjon som nå er relevant for næringslivet:

  

NYTTIG INFO FRA NHO

Råd til arbeidsgivere

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Korona råd til reiselivet – spørsmål og svar

https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/

Om regjeringens tiltakspakke og endringer som trer i kraft 19. mars. https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020–regjeringens-tiltakspakke/

Utstyr til helsetjenesten https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/

 

VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende—som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om korona viruset på flere språk

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE TILTAKSPAKKE:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-og-naeringsdrivende

 

NYTTIGE LENKER FRA NAV

Arbeidsgiver

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

permisjon på grunn av Korona informasjon

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permisjon skjema

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Selvstendig næringsdrivende/frilanser

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

 

NYTTIG INFO FRA BANKENE

Samlet informasjon om bistandsmuligheter og linker til søknad om avdragsfrihet

DnB: https://www.dnb.no/bedriftshjelpen

Råd og tips fra Sparebanken om bedriftsøkonomien

https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/bedrift.html

 

NYTTIG INFO FRA INNOVASJON NORGE

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltak-for-norsk-naringsliv–hva-gjor-innovasjon-norge/?fbclid=IwAR0ks-znp0zsEX6me1gllahqwmUBAepbobXDTG088m7JVL4PUuqoYXR-_DE

 

NYTTIG LENKE FRA VALIDE

Koronavettrettgler for startups:

https://valide.no/aktuelt/koronavettregler-for-startups

 

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/

 

INFORMASJON FRA KOMMUNENE PÅ HAUGALANDET:

Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke smitte av korona-virus:

Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) for Karmøy kommune, vedtatt 18.03.2020.

 

 

 

 

Arrangement

Workshop – Robotikk og smarte sensorer, 6. februar

 

ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET! VED Å MELDE DEG PÅ LINKEN UNDER VIL VI SETTE DEG OPP PÅ VENTELISTE.

Hva er egentlig en robot og autonom transport? Hvilke muligheter ligger det i å bruke smarte sensorer? Hvordan kan jeg nytte denne teknologien i min bedrift?
Vi inviterer til Workshop med Roboter, autonome transportmiddel og smarte sensorer den 6. februar! Her får du mulighet til å se hva denne nye teknologien kan brukes til. Det blir en teoretisk del, og en praktisk del med programmering og bruk!

Vi får besøk av Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) som laster opp bil og henger med roboter, autonome transportmiddel og andre sensorer.
Robotene er her! Det blir en unik mulighet til å bli kjent med teknologien!

Målet er at etter gjennomført workshop skal du være bedre i stand til å se nytteverdien av ulike robotløsninger og sensorteknologi, og ikke minst se muligheter i egen produksjon. Workshopen gir deltaker innsikt i nyeste robotteknologi, de ulike metodene og mulige bruksområder. Teknologier fra leverandører som ABB, Fanuc, Kuka og Nachi, teknologier frå UR, Omron og Mir blir vist og blir brukt. Du kan vurdere hvordan teknologiene kan utnyttes som et verktøy for å øke graden av automasjon og produsere smartere.

 

 

Om Mechatronics Innovation Lab

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt senter for innovasjon, pilottering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområde. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for endring av prosessar, produkt, tenester, organisering og forretningsmodeller. Hovedeiere i MIL er Universitetet i Agder (UiA) og Norce som begge fokuserer på høyere utdanning og forsking innen mekatronikk.

Formålet til MIL er å styrke konkurranseevnen til bedriftene og markedsposisjon ved å tilby en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes. De assisterer med å redusere tid fra idè til marked og effektivisere eksisterende produksjonsprosess. Kundene vil kunne redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon.

MIL retter seg mot alle næringar og industrier der mekatronikk er relevant. Med deres teknologi, ressurser og partnere bidrar de til at bedrifter og gründere overkommer innovasjons-barrierer som tilgang til kompetanse, testfasiliteter og teknologi.

På Workshop presenterer, gjennomgår og tester vi ut:

 • Nyeste innen Robot-teknologier og deres bruksområder
 • Nyeste Sensor-teknologier
 • Nyeste Instrumenterings-teknologier
  • 3D Scanning
  • Vision
  • Laser
  • I/O-Link
  • Nyeste kommunikasjonsløsninger

 

Workshop arrangeres på Rogaland Ressurssenter i samarbeid med Næringsforeningen Haugalandet, torsdag 6. februar. Program for dagen blir:

 • 0830 – 1200 WS Robotikk og AIV
 • 1200 – 1230 Lunch
 • 1230 – 1500 WS Smart Sensor
 • 1500 – 1530 Felles oppsummering og nye muligheter

Workshop´en arrangeres på Rogaland Ressurssenter, i underetasjen (Hos Kiwa)

Pris for målbedrifter i Næringshagen og/eller medlemmer i Næringsforenigen Haugalandet – kr. 2.000,-

Ikke-medlemmer – kr. 3.000,-

Påmelding her

Begrenset antall plasser 

              

Aktuelt

Rogaland Ressurssenter fyller 30 år!

Desember 1989 ble Rogaland Ressurssenter AS etablert. Gjennom 30 år har vi bidratt med å legge til rette for vekst og nyskapingsaktiviteter for lokalt næringsliv. Vi er stolte av vår historie og hva vi har utrettet!

I anledning 30-års markeringen har vi laget en «jubileumsfilm», den ser du her

Arrangement

Kompetanseheving i din bedrift; Lean og prosjektstyring

I samarbeid med AOF Vestland og Karmøy Næringsråd forsøker vi å lage et konsept for kompetanseheving i små/mellomstore bedrifter, og gjennom ordningen «Kompetansepluss» kan vi få tilskudd til opplæringsmidler.

Kriteriene for å benytte seg av tilbudet er at det kun er ansatte som ikke har fullført høyere utdanning som kan delta, dvs at personer som har har fullført videregående opplæring og fagbrev får anledning til å delta. (Opptil, men ikke fullført bachelorgrad eller tilsvarende).

Vi legger til rette for to mulige kompetansehevende kurs som vi mener er relevante for mange ulike bransjer:

– Lean og digitalisering/IT verktøy – 60 timers kurs

– Innføring i prosjekt som arbeidsmetode (inkl bruk av IT-verktøy) – 70 timers kurs

 

Kursene er arbeidsrelaterte og praksisnære. Vi har også mulighet til å påvirke innholdet til å inkludere relevante problemstillinger som bedriften(e) har.

Dersom det er interesse for et eller flere av temaene, vil vi søke og forhåpentlig sette i gang kurs på nyåret.

Vi ber om tilbakemelding senest torsdag 5. desember på hvorvidt dette er av interesse, og hvilke kurs som er aktuelle. Dersom flere av kursene er interessante, gi meg tilbakemelding om det. 
Vi trenger minimum 7 personer pr kurs for at det skal være aktuelt. (Har bedriften flere enn 7 personer dette er aktuelt for, kan det settes opp egne bedriftsinterne kurs)

Pris pr kurs ligger på mellom kr. 2.000 og 3.500 pr deltaker pr fag, avhengig av antall deltakere på kurset.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav om omstilling i arbeidslivet.

For mer informasjon om kursinnhold send epost til Anne Kristin Helgeland; anne.helgeland@rrs.no

 


Arrangement

Maritim Investorbrunch

Muligheter og risikokapital innen maritim virksomhet 

Hva varsler barometeret om utsiktene i maritim sektor? Hvilke spennende innovasjoner er på gang? Hvordan er det med investeringsviljen?
I Kopervikparken Maritime Cluster vil vi denne formiddagen høre inspirerende foredrag som belyser disse emnene. Temaet er rettet mot alle med interesse for vekst og utvikling innen maritim virksomhet, vi byr på enkel brunch og arrangementet er gratis.

Runar Skarstein fra SpareBank1 SR-Bank oppdaterer oss på status og utsikter innen maritim virksomhet.
Ståle Karlsen fra SKA Invest AS forteller om maritim satsing som en del av sin investeringsstrategi.
Karoline Sjøen Andersen og Hanne Tvedt har i sine masteroppgaver fokusert på innovasjon og fornybar energi. Du får høre mer om selvrensende solcellepaneler for bruk offshore og maritime operasjoner og metoder for å kunne drive gruvedrift subsea.
Beyonder AS utvikler en ny battericelleteknologi basert på norsk treflis og silisium. Nå ekspanderer de kraftig, og forteller om sine planer.
Karmøy Næringsfond og Connect BAN Haugesund kan bidra med risikokapital både til tidligfaseselskaper og etablerte SMB’er, og vil gjerne har flere deals.
Einar Tollaksvik fra Kopervikparken Maritime Cluster og Saga Subsea AS leder oss gjennom denne formiddagen.

Tid: Fredag 15. november kl. 10.00 – 12.00
Sted: Kopervikparken Maritime Cluster, Karmsundsgata 9, Kopervik

Arrangementet er et samarbeid mellom Sparebank1 SR-Bank, Kopervikparken Maritime Cluster, Byen vår Kopervik, Validé Haugesundregionen og Næringshagen Rogaland Ressurssenter.

Arrangement

Vekstprogram for reiselivsnæringen

I samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer Næringshagene i Rogaland til VekstProgram for reiselivsnæringen – et utviklingsprogram for små og mellomstore reiselivsbedrifter på Haugalandet og i Ryfylke.

 

MÅL FOR PROGRAMMET

Som deltaker lærer du nye og spennande måter å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsipp for bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessen. Du får mange praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og lønnsomme opplevelser i egen bedrift. Hvor er trendene og drivkreftene i opplevelses-økonomien og bærekraftige opplevelser, hva skal til for at nettopp din bedrift blir attraktiv for lønnsomme gjester?

Vekstprogrammet har ei praktisk tilnærming og deltakerne vil arbeide med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil deltakerne ha tilgang til en egen forretningsutvikler fra næringshagen som skal bidra til at bedriften får etablert en bærekraftig vekstplan for sin bedrift.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Ledere eller mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter med helårsdrift eller som har ambisjoner om tilbud hele året. Det er mulig å være 2 deltakere fra hver bedrift.

GJENNOMFØRING

Programmet går over 4 samlinger i perioden november 2019 – april 2020. Hver samling går over et døgn – fra lunsj til lunsj, og inkluderer OPPLEVELSESKURSET (www.opplevelseskurset.no).  Programmet blir gjennomført som forelesinger, gruppearbeid og arbeid med egen bedrift. Vi har hentet inn mange eksperter på opplevelses-økonomien, m.a. Pål Medhus, som gjennomfører opplevelseskurset. Pål ble i 2016 hedret som 1 av 10 pionerer innan opplevelsesutvikling i Norge.

Per Gunnar Hettervik kommer også og har mange års erfaring frå reisemålsutvikling, utvikling og drift av egen reiselivsbedrift, og er leder for opplevelses-satsingen til NCE Tourism.

P R A K T I S K –  NÅR OG HVOR?

Programmet går over 4 samlinger á 2 dager, og inkludererOPPLEVELSESKURSET til Innovasjon Norge.

Første samling blir den 28.-29 november i Haugesund.

Max 20 deltakarar – første mann til mølla!

1.Samling: 28.-29. november – Haugesund

2.Samling: Januar 2020 – Suldal

3.Samling: Mars 2020 – Vindafjord

4.Samling: April – Suldal/Sauda

HVA KOSTER DET?

Programmet har ein eigenandel på kr 5000,-. Kostnader til overnatting kommer i tillegg.

 

KONTAKTINFORMASJON OG PÅMELDING

For meir informasjon og påmelding ta kontakt med din næringshage, eller direkte via denne Linken

Arrangement

Den 29. oktober er det igjen duket for Bedriftenes…

Dette blir den 8. konferansen i rekken, og vi forventer fullt hus med 175 deltakere også i år.

Tittel for årets konferanse er «Et hav av muligheter», og gjennom dagen vil vi blant annet ha fokus på muligheter innen havrelaterte næringer og by/sentrumsutvikling. 

Vi får besøk av Finansminister Siv Jensen, kommentator på byutvikling og arkitektur i Dagens Næringsliv Erling Dokk-Holm og «Hypokonderlegen» Ingvard Wilhelmsen for å nevne noen. 

Årets Vekst- og Nyskaper vil bli kåret på konferansen,  og det blir også presentert spennende, nye gründerbedrifter. 

For mer informasjon og påmelding: www.bedriftenesdag.no 

 

Arrangement

Gründerpizza og nettverkskveld 1. okt.

Høstens første Gründerpizza arrangeres 1 oktober, og vi ser frem til å møte både nye og «gamle» gründere.

Agenda for kvelden er høyst uformelt, men intensjonen er å mingle og knytte kontakter.

Det blir også 2 korte innlegg; 

 • Pyx AS v/Helene Helgeland presenterer nyheter innenfor markedsføring på sosiale medier
 • Vetige AS v/ Per Ove Sandhåland orienterer om muligheter og gode verktøy på Office 365

Ikke minst blir det også mulighet til å presentere seg på «speakers corner». 

Arrangementet varer fra kl 18-21. Deltakelse er gratis, men på grunn av servering ber vi om påmelding:  https://rrsenter.wufoo.com/forms/granderpizza-og-nettverkskveld-1-oktober-2019

NB! Gründerpizza arrangeres denne gangen på Grunderloftet, Smedasundet 66 (2. etg. på Høvleriet).

Arrangører: Næringshagen Rogaland Ressurssenter og Validé Haugesundregionen.