Aktuelt

Arrangement

Maritim Investorbrunch

Muligheter og risikokapital innen maritim virksomhet 

Hva varsler barometeret om utsiktene i maritim sektor? Hvilke spennende innovasjoner er på gang? Hvordan er det med investeringsviljen?
I Kopervikparken Maritime Cluster vil vi denne formiddagen høre inspirerende foredrag som belyser disse emnene. Temaet er rettet mot alle med interesse for vekst og utvikling innen maritim virksomhet, vi byr på enkel brunch og arrangementet er gratis.

Runar Skarstein fra SpareBank1 SR-Bank oppdaterer oss på status og utsikter innen maritim virksomhet.
Ståle Karlsen fra SKA Invest AS forteller om maritim satsing som en del av sin investeringsstrategi.
Karoline Sjøen Andersen og Hanne Tvedt har i sine masteroppgaver fokusert på innovasjon og fornybar energi. Du får høre mer om selvrensende solcellepaneler for bruk offshore og maritime operasjoner og metoder for å kunne drive gruvedrift subsea.
Beyonder AS utvikler en ny battericelleteknologi basert på norsk treflis og silisium. Nå ekspanderer de kraftig, og forteller om sine planer.
Karmøy Næringsfond og Connect BAN Haugesund kan bidra med risikokapital både til tidligfaseselskaper og etablerte SMB’er, og vil gjerne har flere deals.
Einar Tollaksvik fra Kopervikparken Maritime Cluster og Saga Subsea AS leder oss gjennom denne formiddagen.

Tid: Fredag 15. november kl. 10.00 – 12.00
Sted: Kopervikparken Maritime Cluster, Karmsundsgata 9, Kopervik

Arrangementet er et samarbeid mellom Sparebank1 SR-Bank, Kopervikparken Maritime Cluster, Byen vår Kopervik, Validé Haugesundregionen og Næringshagen Rogaland Ressurssenter.

Arrangement

Vekstprogram for reiselivsnæringen

I samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer Næringshagene i Rogaland til VekstProgram for reiselivsnæringen – et utviklingsprogram for små og mellomstore reiselivsbedrifter på Haugalandet og i Ryfylke.

 

MÅL FOR PROGRAMMET

Som deltaker lærer du nye og spennande måter å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsipp for bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessen. Du får mange praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og lønnsomme opplevelser i egen bedrift. Hvor er trendene og drivkreftene i opplevelses-økonomien og bærekraftige opplevelser, hva skal til for at nettopp din bedrift blir attraktiv for lønnsomme gjester?

Vekstprogrammet har ei praktisk tilnærming og deltakerne vil arbeide med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil deltakerne ha tilgang til en egen forretningsutvikler fra næringshagen som skal bidra til at bedriften får etablert en bærekraftig vekstplan for sin bedrift.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Ledere eller mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter med helårsdrift eller som har ambisjoner om tilbud hele året. Det er mulig å være 2 deltakere fra hver bedrift.

GJENNOMFØRING

Programmet går over 4 samlinger i perioden november 2019 – april 2020. Hver samling går over et døgn – fra lunsj til lunsj, og inkluderer OPPLEVELSESKURSET (www.opplevelseskurset.no).  Programmet blir gjennomført som forelesinger, gruppearbeid og arbeid med egen bedrift. Vi har hentet inn mange eksperter på opplevelses-økonomien, m.a. Pål Medhus, som gjennomfører opplevelseskurset. Pål ble i 2016 hedret som 1 av 10 pionerer innan opplevelsesutvikling i Norge.

Per Gunnar Hettervik kommer også og har mange års erfaring frå reisemålsutvikling, utvikling og drift av egen reiselivsbedrift, og er leder for opplevelses-satsingen til NCE Tourism.

P R A K T I S K –  NÅR OG HVOR?

Programmet går over 4 samlinger á 2 dager, og inkludererOPPLEVELSESKURSET til Innovasjon Norge.

Første samling blir den 28.-29 november i Haugesund.

Max 20 deltakarar – første mann til mølla!

1.Samling: 28.-29. november – Haugesund

2.Samling: Januar 2020 – Suldal

3.Samling: Mars 2020 – Vindafjord

4.Samling: April – Suldal/Sauda

HVA KOSTER DET?

Programmet har ein eigenandel på kr 5000,-. Kostnader til overnatting kommer i tillegg.

 

KONTAKTINFORMASJON OG PÅMELDING

For meir informasjon og påmelding ta kontakt med din næringshage, eller direkte via denne Linken

Arrangement

Den 29. oktober er det igjen duket for Bedriftenes…

Dette blir den 8. konferansen i rekken, og vi forventer fullt hus med 175 deltakere også i år.

Tittel for årets konferanse er «Et hav av muligheter», og gjennom dagen vil vi blant annet ha fokus på muligheter innen havrelaterte næringer og by/sentrumsutvikling. 

Vi får besøk av Finansminister Siv Jensen, kommentator på byutvikling og arkitektur i Dagens Næringsliv Erling Dokk-Holm og «Hypokonderlegen» Ingvard Wilhelmsen for å nevne noen. 

Årets Vekst- og Nyskaper vil bli kåret på konferansen,  og det blir også presentert spennende, nye gründerbedrifter. 

For mer informasjon og påmelding: www.bedriftenesdag.no 

 

Arrangement

Gründerpizza og nettverkskveld 1. okt.

Høstens første Gründerpizza arrangeres 1 oktober, og vi ser frem til å møte både nye og «gamle» gründere.

Agenda for kvelden er høyst uformelt, men intensjonen er å mingle og knytte kontakter.

Det blir også 2 korte innlegg; 

  • Pyx AS v/Helene Helgeland presenterer nyheter innenfor markedsføring på sosiale medier
  • Vetige AS v/ Per Ove Sandhåland orienterer om muligheter og gode verktøy på Office 365

Ikke minst blir det også mulighet til å presentere seg på «speakers corner». 

Arrangementet varer fra kl 18-21. Deltakelse er gratis, men på grunn av servering ber vi om påmelding:  https://rrsenter.wufoo.com/forms/granderpizza-og-nettverkskveld-1-oktober-2019

NB! Gründerpizza arrangeres denne gangen på Grunderloftet, Smedasundet 66 (2. etg. på Høvleriet).

Arrangører: Næringshagen Rogaland Ressurssenter og Validé Haugesundregionen.

 

 

Aktuelt

Frokostmøte om Miljøfyrtårn-sertifisering

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar, og hver dag sertifiseres 5 norske bedrifter som Miljøfyrtårn.

 

Miljøfyrtårn klassifiseringa gir smarte verktøy for å jobba mer konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Ved å jobbe konkret med bærekraft, vil ein skape økt bevisstgjøring på miljø, som igjen er viktig for engasjementet til ansatte og mot kunder. Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også for bunnlinja.

Den 22. august kl08.00, arrangerer vi frokostmøte med informasjon om hva som kreves for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi vil i neste omgang legge til rette for at lokale bedrifter på en god og strukturert måte skal kunne sertifiseres. 

Aktuelt

Sentrumsprogrammet

 

Invitasjon til deltakelse i Sentrumsprogrammet!

Næringshagen Rogaland Ressurssenter i samarbeid med Karmøy kommune inviterer handelsnæringen til «Sentrumsprogrammet».

Gjennom Sentrumsprogrammet vil du i løpet av 3 kurskvelder få faglig påfyll innen følgende tema:

  • 7. januar 2020: Markedsanalyse og utviklingstrekk for handelsnæringen, markedsføring, salg og service.
  • 21. januar 2020: Økonomi og gode rutiner for drift av virksomheten
  • 4. februar 2020: Webhandelsløsninger, kommunikasjon og sosiale medier

Gjennom Næringshageprogrammet kan vi også bistå din bedrift med å finne rett forretningsmodell for morgendagens utfordringer, og hjelpe til med å utarbeide en strategi for videre vekst og utvikling.

Pris for deltakelse er kr. 1.200,- pr. kurstema. Ved deltakelse ved alle 3 kursene er prisen kr. 2.900,-.

Kurs-serien støttes av Karmøy kommune.

Klikk her for påmelding: https://rrsenter.wufoo.com/forms/pamelding-til-sentrumsprogrammet/

 

Arrangement

Seminar om sentrumsutvikling i Kopervik

 

Næringshagen Rogaland Ressurssenter, Byen vår Kopervik ogKarmøy kommune har inviterer til seminar om sentrum- og byutvikling den 4. juni kl. 18:00 – 21:00

 

Dette er et gratis seminar for alle som:
– Er interessert i Kopervik sin handels- næring- og byutvikling,
– For de som har et ønske om å starte sin egen bedrift i Kopervik men trenger litt inspirasjon, kunnskap og hjelp på veien
– For eksisterende bedrifter som ønsker kompetanseheving 

Vi starter med en matbit kl.18, og deretter følger et tett og spennende program;
Vi vil gå gjennom analyser og trender av vår egen næringssjef Per Velde, nye butikkonsepter v/Næringshagen Anne Kristin Helgeland og GODSKE v/Evy Blom Kalstø samt risikokapital v/Karmøy Næringsfond. Byen vår Kopervik vil gå gjennom visjon og modell for byutviklingen vi ser for oss for Kopervik nå og i fremtiden. Deretter avsluttes kvelden med «veien videre» v/Per Velde for gründere, leverandører, de som søker risikokapital, eiendomsutviklere og visjonsutvikling.

Dette er et must-event for de som engasjerer seg for Kopervik. Det vil også være åpent for mingling og diskusjon etter foredragene.

Bli med å delta eller bare observer, vi ønsker alle velkommen.

 

Påmelding: https://rrsenter.wufoo.com/forms/pamelding-til-sentrumsmate/

 

Aktuelt

Verktøy for vekst

Alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale, om fokuset bare blir rettet mot riktige områder og aktiviteter.
Næringshagens eget verktøy «VekstSporet» er en strukturert metode for bevisstgjøring av hvor skoen trykker i din
bedrift, samtidig som den definerer og prioriterer tiltak for å realisere konkret innovasjon og vekst.

I VekstSporet samler man bedriftens nøkkelpersoner for dyptpløyende samtaler og kartlegging og

bevisstgjøring av bedriftens ståsted. Med utgangspunkt i fire veksttavler, blir det klart hvor skoen trykker,

og hva som må initieres og prioriteres for å realisere vekst.

 

Bedriften velger selv hvilken av de fire vekst-tavlene det er relevant å gå i dybden på:
• Ledelse, organisasjon og strategi
• Salg og markedsføring
• Produkter/tjenester, utvikling og FoU
• Internasjonale muligheter

Selve prosessen tar bare tre timer, og bedriften får i etterkant en analyse og en rapport
med handlingsplan for å følge opp prioriterte tiltak.

Vi benytter også «Veksthulet», en 360° gjennomgang, som på en rask måte gir deg det store bildet av selskapet.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale på epost: anne.helgeland@rrs.no eller telefon: 45 61 45 65.

Arrangement

Grunderpizza 6. februar

 

Vi har fått en del henvendelser om at det er flere som har lyst til å bygge nettverk i og med andre grundere i oppstartsfasen, og i den anledning så ønsker vi å invitere deg på Grûnderpizza, 6 februar fra kl 18.00 til ca 20.30 i Rogaland Ressurssenter sine lokaler på Helganesveien 41, ved flyplasskrysset. Det blir servering av Pizza så derfor trenger vi en påmelding.

 

Agenda for kvelden er høyst uformelt, men intensjonen er å mingle og knytte kontakter. Det blir presentasjon av et par spennende nyetableringer, og vi satser også på at det er noen som har lyst til å dele av sin erfaring så langt i sitt prosjekt.

 

Arrangementet er gratis.

 

Arrangører er Næringshagen Rogaland Ressurssenter og Validé Haugesundregionen.
Vel møtt til en hyggelig og interessant samling blant likesinnede!

 

Aktuelt

Trenger din bedrift hjelp til vekst og utvikling?

Som en av landets  40 godkjente næringshager mottar vi offentlig støtte for å hjelpe lokale bedrifter å vokse!

Gjennom Næringshageprogrammet kan du få hjelp til store og små utviklingsprosjekt, og vi bistår både nye- og veletablerte firma. Våre forretningsutviklere har bred og allsidig erfaring, og er klar til å hjelpe deg og din bedrift.

Vi legger også til rette for flere nettverks- og kompetansehevende tilbud.

Kontakt oss i dag, så tar vi en prat om hva næringshagen kan bistå deg med!

Bruk gjerne kontakts-skjema under eller send epost til: anne.helgeland@rrs.no.